SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju odredbe članka 58. stavka 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08), članka 1. Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 96/08) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 10. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih
oblika trgovine na malo

I.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu prodavaonica) na području Grada Krka.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na benzinske postaje i prodavaonice na malo unutar benzinskih postaja.

II.

Prodavaonice iz članka 1. ove Odluke mogu započeti s radom najranije u 6.00 sati i završiti s radom najkasnije do 24,00 sata.

III.

Obavijest o radnom vremenu mora se nalaziti na ulazu u objekt ili na samom objektu na vidnom mjestu.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/02).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/08-01/4

Ur broj: 2142/01-02-08-3

Krk, 10. rujna 2008.

POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik Poglavarstva
Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr