SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03 i 23/05), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007. sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007. g. stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 6.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-08-3

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vi  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr