SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

90.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 10. lipnja 2008. godine, donijelo je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke koji će se realizirati u 2008. godini.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 2. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/47-115

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 10. lipnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51000&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr