SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 15. stavak 2. Odluke o osnivanju gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 39/07) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 8/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i
njihovih radnih tijela

Članak 1.

U članku 6. stavak 1. Odluke o naknadama članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela (»Službene novine PGŽ« broj 31/07) riječ »stalnih« briše se, a iza riječi »tijela Gradskog vijeća« stavlja se zarez i dodaju se riječi »Gradskog poglavarstva i Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog«.

Članak 2.

U članku 7. riječ »stalnih« briše se, a iza riječi »tijela Gradskog vijeća« stavlja se zarez i dodaju se riječi »Gradskog poglavarstva i Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog«.

Članak 3.

U stavku 3. članka 8. iza riječi »vijeća« stavlja se zarez, riječ »ili« briše se, iza riječi »poglavarstva« dodaju se riječi »ili njihovih radnih tijela«, a iza riječi »vremena« dodaju se riječi »propisanog za gradsku upravu«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 121-15/08-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51326&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr