SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Temeljem članka 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2007.

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I-XII 2007. godine sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA


Plan Izvršenje


-prihodi (klasa 6) 36.007.000 36.024.980

-prihodi od prodaje nefinanc.
imovine (klasa 7) 1.993.000 1.676.714

-rashodi (klasa 3) 29.916.100 27.318.268

-rashodi za nefinanc. imovinu
(klasa 4) 12.493.900 10.230.979

-razlika (višak/manjak) 4.410.000 152.447


B)RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA


-primici od financ.imovine
i zaduživanja (klasa 8) 5.100.000 5.002.625

-izdaci za financ.imovinu i otplatu
zajmova (klasa 5) 690.000 2.336.735

-Neto zaduživanja/financiranje 4.410.000 2.665.890

-Višak prihoda i primitaka 2.818.337

-Manjak prihoda i primitaka
iz prethodnih godina 2.542.813

-Višak 275.524


Višak prihoda po Godišnjem obračunu u iznosu od 275.524 kune utrošiti će se za podmirenje obveza prema Državnom proračunu u svrhu izdvajanja 55 posto prikupljenih sredstava od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 42.704.319 kuna i izdaci u iznosu od 39.885.982 raspoređeni su po skupinama i podskupinama te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 39.885.982 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama u posebnom dijelu Proračunu iskazanih po razdjelima i glavama.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-08/06-01/93

Ur. broj: 2112-01-04-03/1-08-9

Delnice, 31. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje za razdoblje od 1.1.2007. do 31.12.2007.

11.

Temeljem članka 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2007.

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I-XII 2007. godine sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA


Plan Izvršenje


-prihodi (klasa 6) 36.007.000 36.024.980

-prihodi od prodaje nefinanc.
imovine (klasa 7) 1.993.000 1.676.714

-rashodi (klasa 3) 29.916.100 27.318.268

-rashodi za nefinanc. imovinu
(klasa 4) 12.493.900 10.230.979

-razlika (višak/manjak) 4.410.000 152.447


B)RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA


-primici od financ.imovine
i zaduživanja (klasa 8) 5.100.000 5.002.625

-izdaci za financ.imovinu i otplatu
zajmova (klasa 5) 690.000 2.336.735

-Neto zaduživanja/financiranje 4.410.000 2.665.890

-Višak prihoda i primitaka 2.818.337

-Manjak prihoda i primitaka
iz prethodnih godina 2.542.813

-Višak 275.524


Višak prihoda po Godišnjem obračunu u iznosu od 275.524 kune utrošiti će se za podmirenje obveza prema Državnom proračunu u svrhu izdvajanja 55 posto prikupljenih sredstava od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 42.704.319 kuna i izdaci u iznosu od 39.885.982 raspoređeni su po skupinama i podskupinama te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 39.885.982 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama u posebnom dijelu Proračunu iskazanih po razdjelima i glavama.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-08/06-01/93

Ur. broj: 2112-01-04-03/1-08-9

Delnice, 31. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje za razdoblje od 1.1.2007. do 31.12.2007.

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delni  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51300&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr