SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 01/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06-pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju
zemljištem u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 05/03 i 35/03), u članku 23. dodaje se stavak 4. koji glasi;

»Za pravo služnosti koja se osniva u korist pravnih osoba kojih je osnivač Grad Delnice ne plaća se naknada.«

Članak 2.

Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i Propise da u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke izradi pročišćeni tekst Odluke raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-07

Delnice, 31. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51300&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr