SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 10. stavka 7. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće, na 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grbu i zastavi
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o grbu i zastavi Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/ 98) u članku 10. stavak 1. i stavak 2. mijenjaju se riječi »Gradsko vijeće« i glase: »Gradsko poglavarstvo«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 1. mijenjaju se riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn« i glase: »Globom u iznosu od 1.000,00 kn«.

U stavku 2. mijenjaju se riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn« i glase: »Globom u iznosu od 200,00 kn».

U Stavku 3. mijenjaju se riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn« i glase: »Globom u iznosu od 200,00 kn».

Članak 3.

U članku 15. stavak 1. mijenjaju se riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn« i glase: »Globom u iznosu od 200,00 kn«.

U stavku 2. mijenjaju se riječi: »novčane kazne« i glasi: »globe«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 017-01/08-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-08-1

Novi Vinodolski, 28. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zasta  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr