SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« RH broj 1/07), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/07) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste Gradskog vijeća zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu za financiranje rada političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnog člana Gradskog vijeća iznosi 80.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 5.970,15 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi Milorada Komadine raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 5 29.850,74 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 3 17.910,45 kn

- Primorsko-goranski savez 1 5.970,15 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 5.970,15 kn

- Hrvatska stranka umirovljenika 1 5.970,15 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 5.970,15 kn

- Nezavisna lista Milorada Komadine 1 5.970,15 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, što predstavlja iznos od 597,01 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 1.194,03 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 2 1.194,03 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke i poseban žiro- račun nositelja Nezavisne liste Milorada Komadine, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/08-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-08-1

Novi Vinodolski, 28. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr