SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju člana 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 30. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2007. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2007. g. utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici 2007. g. u

iznosu od 66.099.054,81

2. prenesena namjenska sredstva iz prošlih

godina 13.755.923,65

2. ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 66.322.971,98

3. višak prihoda 2007. g. (1+2-3) 13.532.006,48

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2008. g. u iznosu od 13.532.006,48 kn raspoređuje se

1. namjenska sredstva od prodaje stanova 22.934,57

3. namjenska sredstva neutrošenih potpora 639.542,00

- za sanaciju deponija 556.542,00

- za Muzej Lipa 76.000,00

- za Gradinu 7.000,00

4. višak prihoda 12.869.529,91

- za školstvo 27.000,00

- za kulturu i društvene djelatnosti

(za Gradinu) 50.000,00

- za sport 118.562,00

- za zdravstvenu zaštitu 740.000,00

- za prostorne planove 740.000,00

- za komunalni sustav 11.193.967,91

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2156-04-08-21

Matulji, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Surina, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr