SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 08/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 14. prosinca 2006. godine s izmjenama i dopunama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/06, 26/07 i 44/07).

II. Prihodi za realizaciju programa planirani su Proračunom Grada Crikvenice za 2007. godinu u visini od 10.149.000,00 kuna i to po osnovi komunalne naknade u visini od 9.700.000,00 kuna i ostalih proračunskih prihoda dok su rashodi realizirani u visini od 9.044.988,14 kuna.

Razmjerno manjim rashodima, smanjen je udio prihoda Proračuna Grada Crikvenice iz drugih izvora međutim isto nije utjecalo na cjelinu programa.

III. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama daje se se u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/08-01/80

Ur. broj: 2107/01-01-08-2

Crikvenica, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

Tabela 1. Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=10003&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr