SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 35. stavak 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/1 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01, 3/02, 9/02 i 19/06), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 18. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je nekretnina upisana na k.č. 20815/2, pov. 14 čhv. gruntovno upisana kao »PUT - javno dobro« odnosno u posjedovnom listu broj: 929 u Katastru označeno kao »put«, površine 50,0 m2, izgubila značaj dobra u općoj uporabi, te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Bribir, kao »dio dvora«.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će na nekretnini iz točke 1. ove Odluke brisati »put-javno dobro« i upisati označenu nekretninu kao »dio dvora«, te kao vlasnika predmetne nekretnine upisati Općinu Vinodolsku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2107-03/07-01-18-15-1

Bribir, 18. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr