SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

61.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ, broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu za slijedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje zelenih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2008. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 1.930.000,00 kn

- zaštita okoliša, DDD i VHS 130.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.800.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 1.730.000,00 kn

- održavanje fontana 30.000,00 kn

- parkovno uređenje i uređenje

zelenih površina 1.700.000,00 kn

3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 350.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje oborinskih

kolektora 350.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 495.000,00 kn

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 kn

- uređenje parkirališta, regulacija prometa,

prometna signalizacija, transport 245.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

6. PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 15.000,00 kn

7. JAVNA RASVJETA 2.070.000,00 kn

- utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 1.200.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 600.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 270.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 6.750.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 5.500.000,00 kn, sufinanciranja Turističke

zajednice Grada Malog Lošinja u iznosu od 600.000,00 kn i iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 650.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 363-02/07-01/50

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 13. prosinca 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=532&mjesto=10005&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr