SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

66.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 10. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih
društvenih udruga za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u humanitarnim i društvenim djelatnostima udruga.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj humanitarnog i društvenog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete u humanitarnim i društvenim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u humanitarne i društvene aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba humanitarnih i drugih društvenih udruga u 2008. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 239.000,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

1. Udruga invalida rada 1.000,00

2. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 1.000,00

3. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 1.000,00

4. Udruga HVIDRA Gorski kotar 5.000,00

5. Udruga invalida distrofičara PGŽ 1.000,00

6. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

7. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 2.000,00

8. Međuopćinska udruga umirovljenika

Delnice 6.000,00

9. Udruga antifašističkih boraca i antifašista 15.000,00

10. Međuopćinska udruga umirovljenika

Delnice-Podružnica Fužine 15.000,00

11. Posmrtno humanitarna udruga

Općine Fužine 10.000,00

12. Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi pri

DVD Vrata 12.000,00

13. Hrvatska gorska služba spašavanja 15.000,00

14. Splitski skautski zbor 20.000,00

15. Društvo naša djeca Fužine 26.000,00

16. Lovačko društvo »Srnjak« 50.000,00

17. Crveni križ Delnice 34.000,00

18. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 2.000,00

19. Ostale donacije 21.000,00


UKUPNO 239.000,00

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa i to na sljedeći način:

- isplata sredstava do 5.000,00 kn isplaćivat će se jednokratno,

- isplate sredstava od 5.000,00 kn do 30.000,00 kn isplaćivat će se u dvije isplate,

- isplate sredstava preko 30.000,00 kn isplaćivat će se u jednakom mjesečnim dvanaestinama.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-16

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr