SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

53.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 28. sjednici, održanoj dana 6. prosinca 2007 godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU O DOPUNI
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« broj 9/95, 15/95, 28/95 i 7/06) dopunjuje se članak 54. na način da se iza stavka 5. dodaje novi stavak 6. koji glasi:

»Za putokaze iz stavka 1. ovog članka, smještenim na javnim površinama, plaća se godišnja naknada u iznosu od 100,00 kuna, a način i rok plaćanja, te posljedice ne plaćanja, regulirat će se ugovorom između podnositelja zahtjeva i Općine Lovran.«

Članak 2.

Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom dužan je do 31. ožujka 2008. godine pozvati sve korisnike putokaza iz članka 1. ovog Odluke radi reguliranja međusobnih odnosa sukladno ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/07-01/19

Ur. broj: 2156/02-01-07-5

Lovran, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lovran
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51415&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr