SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

50.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj, 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 142/02, 08/ 05, 04/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja
u 2007. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2007. godini ( »Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 54/06), u članku 6., brojka »1.580.760,00« zamjenjuje se brojkom: »1.586.188,00«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za 2007. godinu, stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2156/02-02-07-57

Lovran, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51415&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr