SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

61.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/ 06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 26. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja obrinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na sljedeće:

1.ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 840.000,00 kuna,

- čišćenje cijevi oborinske kanalizacije 240.000,00 kuna,

- čišćenje slivnika i kišnih rešetki 350.000,00 kuna,

- zamjena lijevano željeznih poklopaca 150.000,00 kuna,

- sanacija i rekonstrukcija slivnika 100.000,00 kuna,

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 2.000.000,00 kuna,

-deratizacija i dezinsekcija 175.000,00 kuna,

-strojno i ručno čišćenje javnih
površina 1.785.000,00 kuna,

-strojno pranje javnih površina 40.000,00 kuna,

3.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 4.510.000,00 kuna,

-dobava i postavljanje nove
urbane opreme 440.000,00 kuna,

-održavanje okoliša vjerskih objekata
i dječjih igrališta 250.000,00 kuna,

-održavanje javnih WC-a 200.000,00 kuna,

-održavanje urbane opreme 120.000,00 kuna,

-održavanje zelenih površina 3.500.000,00 kuna,

4.ODRŽAVANJE PROMETNICA 2.000.000,00 kuna,

-održavanje horizontalne i vertikalne
prometne signalizacije 400.000,00 kuna,

-redovno, tekuće održavanje
prometnica 1.600.000,00 kuna,

5.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE 1.800.000,00 kuna,

-utrošak električne energije
za javnu rasvjetu 950.000,00 kuna,

-održavanje javne rasvjete 850.000,00 kuna,

6.ODRŽAVANJE GROBLJA 250.000,00 kuna,

-redovno, tekuće održavanje groblja 250.000,00 kuna,

7.ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE
STANICE 70.000,00 kuna,

8.PROGRAM ODRŽAVANJA
JAVNIH POVRŠINA MJESNIH
ODBORA 1.139.513,00 kuna,

9.ODRŽAVANJE JAVNIH
PLAŽNIH PROSTORA 500.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 13.109.513,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 13.000.000,00 kuna, a razlika iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2008. godinu.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 363-01/07-01/438

Ur. broj: 2107/01-01-07-1

Crikvenica, 22. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=10003&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr