SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

45.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ 26/01, 14/02, 8/05, 4/06-pročišćeni tekst i 22/06) i članka 6. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 21/05), Općinsko poglavarstvo Općine Lovran donijelo je na svojoj 101. sjednici održanoj dana 30. listopada 2007. godine

ODLUKU
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

Mijenja se članak 6. Pravilnika o unutarnjem redu (»Službene novine« PGŽ broj 47/06, 1/07 i 16/07), dalje u tekstu: Pravilnik, u odnosu na radno mjesto »UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE« na način da se mijenja naziv tog radnog mjesta u »SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE«, a uvjet: »IV. stupanj stručne spreme upravnog ili ekonomskog smjera« mijenja se u: »VII/1 stupanj građevinskog, arhitektonskog ili tehničkog smjera«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/18

Ur. broj: 2156/02-02-07-3

Lovran, 30. listopada 2007.

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Emil Gržin, dipl. oecc., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51415&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr