SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

28.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst ) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. studenog 2007. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06 i 29/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 60.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenja javnih površina 190.000,00

3. održavanje javnih površina 344.200,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 545.000,00

5. održavanje groblja 100.000,00

6. javna rasvjeta 255.000,00


ukupno kuna 1.494.200,00.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 20.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 4.000,00

3. popravak stare ceste kod Dvorca

Stara Sušica 73.000,00

4. zamjena rubnjaka 10.000,00

5. dobava i postava (zamjena) prometnih

znakova 15.000,00

6. horizontalna signalizacija 20.000,00

7. zamjena rubnjaka i popravak oborinske

odvodnje Ul. I. G. Kovačića 293 - 275 230.000,00

8. popravak nogostupa 12.000,00

9. ostali radovi 10.000,00

10. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 10.000,00

11. zimska služba - čišćenje snijega 120.000,00

12. zimska služba - posipalo za ceste 21.000,00


ukupno kuna 545.000,00.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Javna rasvjeta obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 180.000,00

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 40.000,00

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00

- blagdanska rasvjeta 25.000,00


ukupno kuna 255.000,00.«

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.250.000,00

2. zakup tržnice 13.000,00

3. grobna naknada 100.000,00

4. tekuće potpore PGŽ 16.575,00

5. naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 10.000,00

7. ostali prihodi Proračuna Općine Ravna Gora 104.625,00


ukupno kuna 1.494.200,00.«

Članak 5.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/36

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 12. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51314&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr