SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
GRAD BAKAR
30

34.

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
Upravnog odjela Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/ 03 i 15/03) riječi »Upravni odjel« mijenja se u svim člancima u odgovarajućem padežu u »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01) i ovoj Odluci.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Gradsko poglavarstvo donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.«

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Do donošenja novog Pravilnika iz članka 13. ove Odluke, Pravilnik o unutarnjem redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/03 i 95/04) ostaje na snazi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-07-17

Bakar, 8. studenoga 2007.

Potpredsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51222&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr