SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA KLANA
30

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 31. listopada 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/ 07) članak 4. mijenja se i glasi:

»Dodjela stipendija se vrši na temelju sljedećih elemenata:

A. Stipendija za učenike srednjih škola

- prosjek ocjena prethodnog završenog razreda u srednjoj školi za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, odnosno prosjek ocjena osmog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole:

1. do 3,49 - stipendija A1

2. od 3,50 do 4,49 - stipendija A2

3. od 4,50 do 5,00 - stipendija A3

B. Stipendije za studente

- prosjek ocjena prethodne završene godine redovnog studija za studente druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine redovnog studija te apsolvente, odnosno prosjek ocjena četvrtog razreda srednje škole za studente prve godine redovnog studija:

1. do 3,99 - stipendija B1

2. od 4,00 do 5,00 - stipendija B2«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog obrazovanja u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovnog studija te za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od jedne godine za redovne studente.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno.«

Članak 3.

Članak 7. se mijenja i glasi:

»Natječaj za stipendiranje učenika i studenata objavljivat će se u pravilu putem općinskih oglasnih ploča.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»U slučajevima utvrđenim u članku 10. alineja 2., 3., 4., i 5. ove Odluke Općina Klana jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/25

Ur. broj: 2170-06-07-01-02

Klana, 31. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51217&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr