SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
GRAD OPATIJA
30

53.

Na temelju 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispr. i 47/99 - ispr.), članka 16. stavka 1. i 3. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 4. listopada 2007. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

Članak 1.

U članku 10. Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 30/07) dodaje se novi stavak 1, koji glasi:

»Ravnatelja Muzeja imenuje ministar kulture uz prethodno mišljenje Gradskog poglavarstva Grada Opatije.«

Dosadašnji stavci 1.- 4. postaju stavci 2. - 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612 -05/07-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-07-16

Opatija, 4. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=10006&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr