SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD DELNICE
30

85.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. i članka 66. stavka 6. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad članova
vijeća mjesnih odbora

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje naknada troškova za rad predsjednika, članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica te ostalih službenih osoba Grada.

II. VISINA I NAČIN ISPLATE NAKNADA

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- predsjedniku vijeća mjesnog odbora u visini od 300,00 kuna neto mjesečno,

- članovima vijeća mjesnog odbora u visini od 200,00 kuna neto mjesečno.

Ukoliko mjesni odbor u mjesecu održi više od jedne sjednice, predsjedniku odnosno članovima vijeća mjesnog odbora, isplaćuje se za svaku narednu sjednicu 50% naknade iz prethodnog stavka ovog članka.

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatit će se predsjedniku i članu vijeća mjesnog odbora koji je prisustvovao na najmanje 50% sjednica vijeća u mjesecu za koji se naknada isplaćuje.

Ukoliko mjesni odbor u mjesecu nije održao niti jednu sjednicu, naknada se ne isplaćuje.

Članak 3.

Pravo na naknadu troškova u svezi rada mjesnih odbora ima i službenik JUO-a Grada Delnica koji je po službenoj dužnosti nazočan sjednici mjesnog odbora, ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena JUO-a Grada.

Službenik iz prethodnog stavka ovog članka ima pravo na naknadu u visini od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici mjesnog odbora.

Članak 4.

Novčana sredstva za naknade propisane ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Grada Delnica.

Naknade propisane ovom Odlukom isplaćuju se način propisan za isplatu naknada članovima vijeća, poglavarstva i njihovih radnih tijela Grada Delnica.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/07-01/09

Ur. broj: 2112-01-07-02

Delnice, 26. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51300&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr