SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
OPĆINA MATULJI
30

18.

Na temelju članka 7., stavka 1, alineja 1. i članka 8., stavka 2., Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04 i 40/05) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 23. sjednici održanoj dana 13. rujna 2007. godine donosi

ODLUKU
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću

I.

Utvrđuje se da je dana 22. 8. 2007. godine prestao mandat vijećniku Općinskog vijeća, Ervinu Staniću.

II.

Zamjenik JASMINA FUĆAK-VIČEVIĆ, dipl. iur. iz Matulja, Šmogorska c. 5, dužnost člana Općinskog vijeća počinje obnašati sa danom 13. 9. 2007. god.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/07-01/1

Ur. broj: 2156-04-07-03

Matulji, 13. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr