SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD RIJEKA
30

88.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06), članka 27. stavka 2. Statuta Gradskog kazališta lutaka Rijeka te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Rijeka

I.

Za članove Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane osnivača imenuju se:

- DAVOR MIŠKOVIĆ, dipl. sociolog

- JASNA VUKONIĆ-ŽUNIĆ, dipl. učitelj.

II.

Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/157

Ur. broj: 2170-01-10-07-3

Rijeka, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51000&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr