SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
GRAD OPATIJA
30

51.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stanova u najam (»Službene novine« PGŽ broj 15/07) u članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva treba zahtjevu priložiti i isprave kojima dokazuje pravo na bodovanje na dan objave javnog poziva, po mjerilima i kriterijima utvrđenim ovom Odlukom«.

Članak 2.

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijedlog liste i listu reda prvenstva utvrđuje Gradsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela u roku od 180 dana od dana objave javnog poziva«.

Članak 3.

U Glavi V. završne odredbe ispred članka 44. dodaje se članak 43a, koji glasi:

»Izuzetno, za javni poziv objavljen u 2007. godini, Gradsko poglavarstvo može, radi utvrđivanja stvarnih stambenih potreba u svrhu planiranja izgradnje potrebnog broja gradskih stanova, produžiti rok iz članka 17. stavak 1. točka 3.

Zahtjevi podneseni u roku iz stavka 1. ovog članka razmatrat će se prema uvjetima propisanim člankom 19. ove Odluke«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/10

Ur. broj: 2156-01-02-07-2

Opatija, 28. kolovoza 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik
Poglavarstva
Dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=10006&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr