SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
9

9.

Na temelju odredbe članka 14. zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. i 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 4. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2007. GODINU

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2007.

I. OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 41.829.283,05 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA ZA 2007.

II. POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-10

Malinska, 4. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Odluka o I izmjeni Proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr