SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
7

7.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 03) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/ 04) Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 4. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Socijalnog programa

Članak 1.

Socijalni program Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1a/02, 32/03 i 35/04) dopunjuje se člankom 17.a koji glasi:

»Domaćinstva u kojima živi osoba (ili osobe) sa 75 godina života i više, s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica, koji cijelu godinu borave u objektu za koji se plaća komunalna naknada (stan ili kuća), ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 200,00 godišnje.

Jednokratna novčana pomoć do 200,00 kn godišnje za podmirenje komunalne naknade za stambeni objekt (stan ili kuću) koristi se na način da se obveznik s komunalnom naknadom do 200,00 oslobađa plaćanja iste, a domaćinstvo koje ima komunalnu naknadu veću od 200,00 kn umanjuje se za iznos od 200,00 kn.«

Članak 2.

Članak 19. Socijalnog programa iz prethodnog članka mijenja se i glasi:

»Korisnik mjesečne novčane pomoći za podmirenje troškova stanovanja iz čl. 26. i 27. ne može koristiti JNP iz čl. 17. i 17.a ovog Socijalnog programa.«

Članak 3.

U članku 37. Socijalnog programa mijenja se alineja 3. i glasi:

»- jednokratna novčana pomoć (JNP) za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 2.500,00 kn (izravno korisniku). Pravo na JNP za nabavu opreme za novorođeno dijete, mogu ostvariti korisnici rođeni nakon 1. siječnja 2007. godine. Navedeno pravo mogu ostvariti svi korisnici s prebivalištem na području Općine Malinska - Dubašnica.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-4

Malinska, 4. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr