SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
10

10.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02 i 46/04), a u svezi odredbi članka 14., 15., 16., 18. i 20. 0dluke o uređenju prometa u Općini Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/06), Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 19. lipnja 2007, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima
Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja na području Općine Malinska-Dubašnica su slijedeća parkirališta u naselju Malinska:

- Parkiralište Markat - 89 parkirnih mjesta + 2 parkirna mjesta za invalide

- Parkiralište u ulici Obala, od pošte do lukobrana - 40 parkirnih mjesta + 2 parkirna mjesta za invalide

- Parkiralište u ulici Obala, od ŠRD Lastavica do Vile Zore - 37 parkirnih mjesta + 2 parkirna mjesta za invalide

- Parkiralište u ulici Lina Bolmarčića - 32 parkirna mjesta

- Parkiralište ispred poslovnog centra Polje - 18 parkirnih mjesta + 2 parkirna mjesta za invalide

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA

Članak 3.

Naplata parkiranja obavlja se svakodnevno u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna u vremenu od 9 do 22 sata.

Cijena naplate parkiranja s uključenim pdv-om iznosi 5 kn/h ili 20,00 kn/dan za automobile i teretna vozila do 1,5 t a 15,00 kn/h ili 60,00 kn/dan za teretna vozila preko 1,5 t i autobuse, za sva parkirališta iz članka 2. ove Odluke.

Fizičke osobe vlasnici i korisnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koji nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu, o čemu potvrdu izdaje Općina Malinska-Dubašnica, mogu ishoditi povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanje povlaštene karte potrebno je priložiti potvrdu Općine Malinska-Dubašnica, presliku osobne iskaznice i prometne dozvole za vozilo. Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u naselju gdje se obavlja naplata parkiranja, pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila, a izdaje se uz potvrdu Općine

Malinska-Dubašnica za koju je potrebna potvrda poslodavca o radnom odnosu, osobna iskaznica i prometna dozvola.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80%, uz predočenje potvrde o invaliditetu i Hrvatski ratni vojni invalidi.

Povlaštena parkirna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom mogu parkirati vozila na svim parkiralištima na kojima se obavlja naplata.

Vlasnicima povlaštene parkirne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto.

Cijena povlaštene karte iznosi 100,00 kn mjesečno.

Prihod od povlaštene mjesečne i sezonske parkirne karte je prihod koncesionara koji prodaje i izdaje povlaštene parkirne karte. Vozila liječničkog i medicinskog osoblja (liječnici, medicinske i patronažne sestre) za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje.

Članak 4.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirališna karta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

- skraćena oznaka tvrtke, trgovačkog društva koje vrši naplatu

- oznaku javnog parkirališta

- serijski odnosno redni broj parkirne karte

- datum izdavanja

- vrijeme početka parkiranja

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Izgled i veličinu karte određuje koncesionar, a prodaja karte može se obavljati automatizirano.

Koncesionar je dužan organizirati prodaju karata na dostupan način.

Osoblje koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj jednoobraznoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobama koje obavljaju naplatu parkiranja (npr. slovo »P«), naziv koncesionara i sl.

Članak 5.

Parkirališna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Članak 6.

Isticanjem parkirališne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirališnom mjestu, iako karta nije istaknuta, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirališnu kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je vozilo parkirati u skladu sa oznakama vodoravne i okomite signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje koncesionar ako parkiralište nema vodoravnu signalizaciju (ako podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena).

Članak 8.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirališne karte i vrijeme zadržavanja) nadzire koncesionar ili osobe koje on za to ovlasti.

Članak 9.

Vozila koja pri korištenju parkirališnog mjesta nemaju istaknutu plaćenu parkirališnu kartu ili je po parkirališnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalaze se na parkiralištu duže ad 15 minuta bez plaćene karte, blokirat će se posebnim napravama.

Blokiranje vozila obavlja se po nalogu koncesionara ili isto obavlja koncesionar ako posjeduje potrebne naprave za blokiranje.

Kod blokiranja vozila koncesionar je dužan na prednje staklo iii drugo vidno mjesto staviti naljepnicu upozorenja da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti. Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Troškovi blokiranja vozila naplaćuju se 50,00 kn prema cjeniku osobe koja je obavila blokiranje vozila.

Osoba koja obavlja poslove blokiranja vozila sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima deblokirat će vozilo nakon što mu bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 10.

Vozila koja se nalaze na parkiralištu s neplaćenom ili neistaknutom parkirališnom kartom, a vlasnik ne zatraži deblokadu u roku od 24 sata, mogu se premjestiti upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Nalog za premještanje vozila daje koncesionar.

Blokirano vozilo se premješta na posebno označeni čuvani prostor koji je namijenjen za čuvanje premještenih vozila.

Troškovi premještanja i čuvanja vozila naplaćuju se prema cjeniku osobe koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila.

Osoba koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima zadržat će vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 11.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 211-01/06-01/2

Ur. broj: 2142/05-02-07-5

Malinska, 19. lipnja 2007.

POGLAVARSTVO
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Anton Spicijarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr