SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
8

8.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 31. svibnja 2007. godine donijelo je

I. izmjene plana nabave Općine Mrkopalj za 2007. godinu

Članak 1.

U Planu nabave Općine Mrkopalj za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 56/06) članak 2. mjenja se i glasi:

Redni br.

Naziv roba i usluga te ustupanja radova

Broj proračunskog konta

Planirani iznos izražen u kn

Povećanje/
smanjenje

Izmjena plana

1.

Geodetsko-katastarske usluge

32375

200.000,00

0

200.000,00

2.

Usluga izrade Izvedbenog proj. ceste Gornji Bukovac-B. Draga

323793

30.000,00

170.000,00

200.000,00

3.

Usluge izrade idejnog Projekta za navodnjavanje

323795

50.000,00

0

50.000,00

4.

Izrada karte buke

323796

20.000,00

0

20.000,00

5.

Intel. usluge-suradnja s Razvojnom agencijom

32379

100.000,00

0

100.000,00

6.

Vodoistraživački radovi

32998

26.250,00

0

26.250,00

8.

Izgradnja SRC Zagmajna

421453

150.000,00

0

150.000,00

9.

Izgradnja zgrade DVD-a Begovo Razdolje

42128

100.000,00

0

100.000,00

10.

Izgradnja Spomen doma Matić Poljana

42146

26.250,00

10.109,00

34.359,00

11.

Dodatna ulaganja na Domu kulture

451111

137.556,00

100.000,00

237.556,00

12.

Dod. ulaganja za zgradi Općine

451112

40.000,00

0

40.000,00

13.

Dodatna ulaganja na garažama

451113

25.500,00

0

25.500,00

14.

Nabavka lož ulja za grijanje posl.pros.op.

32239

31.500,00

0

31.500,00

15.

Mat. i djelovi za tek. i inv. Održavanje građ. objekata

32241

31.500,00

0

31.500,00

16.

Usluge tek.i invest. održavanja Sungerskog luga

3232901

50.000,00

0

50.000,00

17.

Izgradnja nogostupa u Sungeru

421312

105.000,00

-105.000,00

0

18.

Izgradnja nogostupa Poljice-Razdoljska

421311

105.000,00

-105.000,00

0

19.

Razvojni program PUR

426414

100.000,00

0

100.000,00

20.

Izgradnja ograde na nog. igralištu Mrkopalj

421458

50.000,00

0

50.000,00

21.

Uređenje prilazne ceste do nog.igrališta

42131

0

50.000,00

50.000,00

22.

Izgradnja sport.rekreac.centra Sunger

421452

0

50.000,00

50.000,00

23.

Sanacija ceste Ž5069

42131

200.000,00

50.000,00

250.000,00

24.

Uredski namještaj

42212

80.000,00

40.000,00

120.000,00

25.

Usluge tekućeg i invest. održavanje zgrade općine

323213

0

55.529,89

55.529,89

 

Ukupno

 

1.658.556,00

315.638,89

1.974.194,89

Plan javne nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2007. godinu

Red.
br.

Naziv roba i usluga te ustupanja radova

Broj pror. konta

Planirani iznos izražen u kn

Povećanja/
smanjenje

Izmjena plana

1.

Urbanistički plan uređenja mjesta

426413

400.000,00

0,00

400.000,00

 

Ukupno

 

400.000,00

0,00

400.000,00

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-09/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-1

Mrkopalj, 31. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51315&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr