SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
32

32.

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o organiziranju Prometne jedinice mladeži
na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Organizira se Prometna jedinica mladeži na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prometna jedinica mladeži djeluje u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Policijske postaje Crikvenica.

Prometna jedinica mladeži počinje s djelovanjem 1. srpnja 2007. godine.

Članak 3.

Pripadnici Prometne jedinice mladeži mogu biti isključivo studenti sa znanjem barem jednog svjetskog stranog jezika.

Članak 4.

Pripadnici prometne jedinice mladeži obavljaju poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Program i način osposobljavanja i djelovanja pripadnika Prometne jedinice mladeži određen je propisom kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.

Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, pripadnici Prometne jedinice mladeži dužni su nositi propisanu odoru.

Članak 5.

Broj pripadnika Prometne jedinice mladeži određuje Gradsko Poglavarstvo Grada Crikvenice.

Članak 6.

Prometna jedinica mladeži djelovat će na području Grada od 1. travnja do 1. listopada tekuće godine te se po potrebi djelovanje može produžiti odlukom Gradskog Poglavarstva Grada Crikvenice.

Članak 7.

Pripadnicima Prometne jedinice mladeži, kada obavljaju poslove te jedinice, pripada naknada za rad.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/07-01/12

Ur. broj: 2107/01-01-07-2

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=10003&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr