SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

30.

Na temelju odredbi članka 69. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na kojeg je Ministarstvo kulture i prosvjete prenijelo osnivačka prava za ustanovu predškolskog odgoja Dječji vrtić »Radost« u Crikvenici po Rješenju broj klasa: 023-03/94-01/85, ur. br. 532-264/4-94-1, na 21. sjednici održanoj dana 21. lipnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o podjeli
Dječjeg vrtića »Radost« na dvije ustanove

Članak 1.

U Odluci o podjeli Dječjeg vrtića »Radost« na dvije ustanove, (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 19/94 i 10/01), u članku 1. točka 1., u članku 2. točka 1., u članku 5. točka 1. i u članku 6. točka 1. riječ »Bribir« treba brisati.

Članak 2.

Iza članka 8. Odluke dodaje se članak 8a. koji glasi:

»Prestankom rada područnog odjela u Bribiru prestaju prava i obveze Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica u obavljanju poslova ostvarivanja programa djelatnosti u područnom odjelu u Bribiru.

O preuzimanju pokretnina koje se nalaze u područnom odjelu u Bribiru, te zaposlenika u područnom odjelu u Bribiru sklopit će se sporazum između Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica i Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« Tribalj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/07-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-07-8

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=10003&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr