SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
21

21.

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe javnog dobra - puta čestice zemljišta koji prema Parcelacijskom elaboratu br. 9/04. izrađenom od »Top inženjering« d.o.o. iz Rijeke u prosincu

2004. u skladu sa lokacijskom dozvolom klasa: UP/I-350- 05/04-11/0196, urbroj 531-06-04-2 od 24.12.2004. god. dobivaju nove oznake:

- č.zem. 2159/2 k.o. Nerezine, put u površini od 2049 m2;

- č.zem. 2159/3 k.o. Nerezine, put u površini od 576 m2;

- č.zem. 2159/4 k.o. Nerezine, put u površini od 541 m2;

- č.zem. 2163/3 k.o. Nerezine, put u površini od 178 m2;

- č.zem. 2166/2 k.o. Nerezine, put u površini od 85 m2;

- č.zem. 2167/2 k.o. Nerezine, put u površini od 41 m2;

- č.zem. 2167/3 k.o. Nerezine, put u površini od 129 m2;

- č.zem. 2170/2 k.o. Nerezine, put u površini od 222 m2;

- č.zem. 2170/3 k.o. Nerezine, put u površini od 263 m2;

- č.zem. 2170/4 k.o. Nerezine, put u površini od 62 m2;

- č.zem. 2172/2 k.o. Nerezine, put u površini od 80 m2;

- č.zem. 2173/2 k.o. Nerezine, put u površini od 36 m2;

- č.zem. 2173/3 k.o. Nerezine, put u površini od 109 m2;

- č.zem. 2175/2 k.o. Nerezine, put u površini od 228 m2;

- č.zem. 2182/2 k.o. Nerezine, put u površini od 133 m2;

- č.zem. 2200/2 k.o. Nerezine, put u površini od 54 m2;

- č.zem. 2200/3 k.o. Nerezine, put u površini od 139 m2.

- č.zem. 948/11 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 420 m2;

- č.zem. 948/12 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 503 m2;

- č.zem. 948/13 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 376 m2;

- č.zem. 948/6 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 67 m2;

- č.zem. 948/10 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 64 m2;

- č.zem. 948/7 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 69 m2;

- č.zem. 948/8 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 112 m2;

- č.zem. 950/2 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 9 m2;

- č.zem. 956/2 k.o. Sv. Jakov, put u površini od 33 m2,

budući da predmetne čestice u cijelosti ulaze u zahvat izgradnje dionice državne ceste D-100 Porozina - Mali Lošinj, dionica: Obilaznica Nerezine.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnim česticama, te izvršiti upis »općeg dobra - javne ceste pod upravom poduzeća Hrvatske ceste d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/07-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 23. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10005&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr