SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

15.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa imovine u općoj upotrebi

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina označena kao kčbr. 1612/12 Oranica Baričevo 120 čhv u zk. ul. 6. K.O. Vrbovsko kao općenarodna imovina u općoj upotrebi uz upis organa upravljanja Narodnog odbora Općine Vrbovsko u naravi predstavlja oranicu i nije u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status imovine u općoj upotrebi, te će Općinski sud u Vrbovskom - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa imovine u općoj upotrebi na navedenoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Vrbovskog pravnog slijednika Općine Vrbovsko.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 944-01/07- 1

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51326&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr