SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD ČABAR
30

9.

GRAD ČABAR MOGČ - II

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine« broj 05/03), Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGČ - II.
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema
Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Čabra

I. OPĆENITO O IZBORNIM RADNJAMA

1. Gradsko poglavarstvo Grada Čabra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce dana 16. ožujka 2007. koja je stupila na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 11/07 od 16. ožujka 2007. godine

Izbori će se održati u nedjelju, 22. travnja 2007. godine

2. Rokovi teku od

17. ožujka 2007. godine u 00,01 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

28. ožujka 2007. godine do 24,00 sata.

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim mjestima po mjesnim odborima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata i zbirnu listu za izbor članova vijeća tog mjesnog odbora, a u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Čabra objaviti će pravovaljano predložene liste kandidata i zbirne liste za sva vijeća mjesnih odbora s područja Grada Čabra za koje se izbori provode i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

30. ožujka 2007. godine do 24,00 sata.

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

31. ožujka 2007. godine od 00,01 sati do
20. travnja 2007. godine do 24,00 sata.

6. Zabrana izborne promidžbe, kao i svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, zaključno do 19,00 sati, dakle od

21. travnja 2007. godine od 00,01 sati do
22. travnja 2007. godine do 19,00 sati.

7. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam (8) dana prije dana održavanja izbora, dakle do

14. travnja 2007. godine do 24,00 sata.

8. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije osam (8) dana prije dana održavanja izbora, dakle do

14. travnja 2007. godine do 24,00 sata.

9. Glasovanje traje neprekidno 22. travnja 2007. godine od 7,00 do 19,00 sati. Biračka mjesta se zatvaraju u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

10. Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

23. travnja 2007. godine do 7,00 sati.

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

23. travnja 2007. godine do 19,00 sati.

12. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Čabra.

II. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Zaštita Izbornog prava ostvaruje se sukladno odredbama članka 55. do članka 62. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 - pročišćeni tekst) i članka 44. do članka 51. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine« 05/03).

III. ZAVRŠNA ODREDBA

14. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije te na oglasnoj Grada Čabra.

Klasa: 026-01/07-01/1

Ur. broj: 2108/01-07-5

Čabar, 19. ožujka 2007.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednica
Brankica Malnar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51306&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr