SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
30

35.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/ 05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini
spomeničke rente

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/06) u članku 2. stavku 1. podstavak 18. mijenja se i glasi:

»- Stambena zgrada Celligoi u Rijeci, Tizianova 9 - k.č.br. 3008 k.o. Stari Grad,«.

Članak 2.

Prilozi iz članka 4. stavka 2. Odluke mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u prilozima koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/72

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

POPIS GRAĐEVINA PO ZONAMA

ZONA I.

Zgrada Filodrammatice - Korzo 28

Kaštel Trsat - Petra Zrinskog bb

ZONA II.

Zgrada bivšeg Municipija - Trg Riječke rezolucije 1

Palača u Krešimirovoj ulici 28 (ex tvornice »Rikard Benčić«)

Dijelovi kompleksa bivšeg Lazareta u Rijeci - Krešimirova 38

Guvernerova palača - Muzejski trg 1

Gradska palača - Užarska 26

Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) - Dolac 7

Palazzo Modello - Uljarska 1

Vila nadvojvode Josipa - Park Nikole Hosta 2

Zgrada Teatra Fenice - Dolac 13

Zgrada osnivanja prve Mjesne organizacije KOJ za Sušak - Ulica Račkoga 36

Zgrada sjedišta Međustrukovnog odbora URSSJ u Strossmayerovoj ulici br. 7.-

Rodna kuća Lovre Milenića na Zametu, Trampi B,

Zgrada HNK Ivana pl. Zajca - Verdijeva bb

Palača Ploech - Trpimirova 6

Palazzo Adria - Riva 16

Stambena zgrada Celligoi - Tizianova 9

Kompleks bivše tvornice duhana, odnosno šećera u Rijeci (Tvornica Rikard Benčić)

Lučka skladišta XIII. (12) i XV. (13) - Budimpeštansko pristanište

Lučka skladišta XIX. (18), XX. (19), XXI. (20) i XXII. (21) - Praško pristanište

Lučko skladište XIV (17), Visinov gat

POPIS KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
PO ZONAMA

Urbanistička cjelina grada Rijeke

ZONA I. (po ulicama)

ANTE STARČEVIĆA

BAZARIGOV PROLAZ

GNAMBOVA

JADRANSKI TRG

JELAČIĆEV TRG od broja 9 nadalje

KORZO

SOKOL KULA do broja 5A

TRG IVANA KOBLERA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE

TRG 111. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

FRANKOPANSKI TRG do broja 10, te broj 12

PETRA ZRINSKOGA do broja 12 te brojevi 17 i 17A

SLAVKA KRAUTZEKA brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 i 19

ZONA II. (po ulicama)

ADAMIĆEVA

AGATIĆEVA

ALDA COLONNELLA

ALESSANDRA MANZONIJA

ANDRIJE MEDULIĆA

ANTE KOVAČIĆA od broja 2 do broja 14 (parni brojevi)

ANTONIJA DE RENA

ANTUNA DALMATINA

BAČVARSKA

BAŠTIJANOVA od boja 1 do broja 8, od broja 10 do broja 14, od broja 16 do broja 20, brojevi 25 i 26, od broja 28 do broja 36A (parni brojevi) i od broja 40 do broja 60 (parni brojevi)

BELI KAMIK

BLAŽA POLIĆA

BOSILJKE RAKIĆ

BOŠKET

BOŽE MILANOVIĆA brojevi 1A i 1B

BRAJDA

BRAJDICA brojevi 4 i 5A

BRAJŠINA

BULEVAR OSLOBOĐENJA

CAMBIERIEVA

CIOTTINA

DEMETROVA

DOLAC

ĐURE ŠPORERA

ERAZMA BARČIĆA

FINDERLEOVE STUBE

FIORELLA LA GUARDIJE

FIUMARA

FRA SERAFINA SCHOENA

FRANA KURELCA

FRANA SUPILA

FRANKOPANSKI TRG 11

FRANJE BRENTINIJA

FRANJE RAČKOGA

FUĆKOVO

GAJEVA brojevi 1, 2, 4, 6 i 8

GIORDANA BRUNA

GLAVINIĆEVA

GORNJA VRATA

GRIVICA

GUNDULIĆEVA

HANIBALA LUCIĆA

HAUSZMANOV TRG

IGNACIJA HENCKEA

IVANA DEŽMANA

IVANA FILIPOVIĆA

IVANA GROHOVCA

IVANA PAVLA II.

IVANA RENDIĆA

IVANA ZAJCA

IVE MARINKOVIĆA

JANEZA TRDINE

JANKA POLIĆA KAMOVA od broja 8 do broja 108 (parni brojevi)

JEDRARSKA

JELAČIĆEV TRG do broja 8

JOSIPA RAČIĆA

JOSIPA ZAVRŠNIKA broj 2

KALAFATI

KALVARIJA

KAPUCINSKE STUBE

KAZALIŠNI PARK

KIRIN KULA

KOZALA broj 22A

KRANJČEVIĆEV KLANAC

KREŠIMIROVA (osim brojeva 5, 7, 9, 11 i 13)

KRIŽANIĆEVA

KROJAČKA

KRUŽNA

LAGINJINA

LORENZOV PROLAZ

LJUDEVITA MATEŠIĆA

MARINA DRŽIĆA

MARKA MARULIĆA

MATAČIĆEVA

MATIJE GUPCA

MILANA BUTKOVIĆA

MILANA SMOKVINE TVRDOG

MIRKA FRANELIĆA

MLJEKARSKI TRG

MORETTIJEV PROLAZ

MOŠE ALBAHARIJA

MUZEJSKI TRG

NIKOLE CARA

NIKOLE TESLE

OMLADINSKA

PARK NIKOLE HOSTA

PARTIZANSKI PUT do broja 12, brojevi 14 i 14A, te od broja 20 do broja 30 (parni brojevi)

PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA

PAVLINSKI TRG

PEĆINE

PETRA HEKTOROVIĆA

PETRA ZORANIĆA

PETRA ZRINSKOG od broja 15 nadalje (osim brojeva 17 i 17A)

POD KAŠTELOM

POD VOLTUN

PODHUMSKIH ŽRTAVA

PODMURVICE od broja 2 do broja 12 (parni brojevi)

PODPINJOL

POMERIO

POTOK od broja 2 do broja 20 (parni brojevi)

PRIJELAZ FRANJE PARAVIĆA

PRVOG MAJA

PUL VELE CRIKVE

PUT VINKA VALKOVIĆA POLETA

RADE ŠUPIĆA

RADIĆEVA od broja 23 do broja 29 (neparni brojevi), od broja 30 do broja 48, te od broja 49 do broja 67 (neparni brojevi)

RIBARSKA

RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA

RIVA

RIVA BODULI

RUDOLFA STROHALA

RUŽIĆEVA

SCARPINA

SENJSKIH USKOKA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE

SLAVKA CINDRIĆA

SLAVKA KRAUTZEKA od broja 6 do broja 64B (parni brojevi)

SLOGIN-KULA

SOKOL-KULA od broja 6 nadalje

SPLITSKA

STARA VRATA

STARI VOLJAK

STIPANA KONZULA ISTRANINA

STJEPANA VIDULIĆA

STROSSMAYEROVA

STUBE ALBERTA ANĐELOVIĆA

STUBE MARKA REMSA (osim broja 25)

STUDENTSKA

ŠETALIŠTE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA od broja 1 do broja 7

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA (osim brojeva 30, 32 i 34)

ŠETALIŠTE JOAKIMA RAKOVCA

ŠETALIŠTE TRINAESTE DIVIZIJE

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA

ŠIME LJUBIĆA

ŠIŠMIŠ

ŠKOLSKI PROLAZ

ŠKOLJIĆ

TITOV TRG

TIZIANOVA do broja 13, od broja 15 do broja 23, te od broja 25 do broja 39 (neparni brojevi)

TKALAČKA

TRG BRAĆE MAŽURANIĆA

TRG IVANA KLOBUČARIĆA

TRG JURJA KLOVIĆA

TRG KRALJA TOMISLAVA broj 1

TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

TRG SVETE BARBARE

TRINAJSTIĆEVA

TRNININA

TRPIMIROVA

TRSATSKE STUBE PETRA KRUŽIĆA

ULJARSKA

USKI PROLAZ

USPON IRENE TOMEE

USPON VLAHE BUKOVCA

UŽARSKA

VATROSLAVA LISINSKOG

VERDIJEVA

VESLARSKA

VIDIKOVAC

VIKTORA CARA EMINA do broja 15

VITEZIĆEVA

VJENCESLAVA NOVAKA

VODOVODNA

VOLČIĆEV TRG brojevi 1 i 1A

VRAZOV PRIJELAZ

VRLIJE brojevi 1, 3, 5, 8, 9, 11 i 13

VUKOVARSKA do broja 27 (neparni brojevi)

WENZELOVA

ZADARSKA

ZAGREBAČKA

ZANONOVA

ZDENKA PETRANOVIĆA

ŽABICA

ŽELJEZNICKI PROLAZ

ŽRTAVA FAŠIZMA

Kulturno-povijesna cjelina Groblja Kozala u Rijeci

ZONA II.

GROBLJE KOZALA

Kulturno-povijesna cjelina Groblja Trsat u Rijeci

ZONA II.

GROBLJE TRSAT

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51000&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr