SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD KRALJEVICA
30

14.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Kraljevice («Službene novine« broj 34/01 i 11/06), članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama («Narodne novine« broj 105/97) te članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 17. sjednici održanoj dana 11. travnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice
»Kraljevica«

Članak 1.

Imenuje se Milanka Gudac, prof. iz Kraljevice, Preradovićeva 13 za ravnateljicu javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica »Kraljevica».

Članak 2.

Imenovana će dužnost ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice »Kraljevica« obavljati na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 112-01/07-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-07-09

Kraljevica, 11. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=10001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr