SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

39.

Na temelju članka 43. i 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 62. sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine donijelo

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije
u komisije JADRANSKE EUROREGIJE

I.

Za predstavnike i zamjenike predstavnika Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) u komisijama Jadranske euroregije imenuju se:

. Komisija za transport

- Luka Denona, zamjenik župana, predstavnik i predsjedatelj Komisije.

- Nikola Mendrila, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, zamjenik predstavnika.

. Komisija za turizam i kulturu

- Kazimir Janjić, član Županijskog poglavarstva zadužen za turizam, predstavnik.

- mr. sc. Jasna Blažević, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, zamjenik predstavnika.

. Komisija za zaštitu okoliša

- Georg Žeželić član Županijskog poglavarstva zadužen za područje prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite okoliša, predstavnik.

- prof. dr. sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, zamjenik predstavnika.

. Komisija za proizvodne aktivnosti

- prof. dr. sc. Vidoje Vujić, član Županijskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo, predstavnik.

- Darko Jardas, član uprave RRA »Porin«, zamjenik predstavnika.

. Komisija za ribarstvo

- Ivo Zrilić, član Županijskog poglavarstva zadužen za pomorstvo, promet i veze predstavnik,

- Berislav Tulić, pročelnik Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, zamjenik predstavnika.

II.

Mandat predstavnika Županije u komisijama JADRANSKE EUROREGIJE traje do isteka mandata komisija.

Predstavnik i zamjenik predstavnika mogu biti opozvani i prije isteka mandata odlukom Županijskog poglavarstva.

III.

Predstavnici Županije u komisijama JADRANSKE EUROREGIJE dužni su aktivno sudjelovati u radu komisija, vodeći uvijek računa o posebnim interesima Županije.

IV.

Predstavnici Županije u komisijama JADRANSKE EUROREGIJE za svoj su rad odgovorni Županijskom poglavarstvu kojem podnose polugodišnja izvješća o radu.

V.

Stručno-administrativne poslove za potrebe predstavnika Županije obavljat će sljedeća upravna tijela:

. Komisiju za promet i infrastrukturu - Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze,

. za Komisiju za turizam i kulturu, Komisiju za proizvodne aktivnosti i Komisiju za ribarstvo - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

. za Komisiju za zaštitu okoliša - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/10

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-8

Rijeka, 12. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=00001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr