SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

9.

Na temelju članka 35., stavak 3. i 4., Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 73/00 i 114/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 14/02, 8/05 i 4/ 06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007 godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da z.č. 305/6, dvorište od 18 m2 i 305/7, dvorište od 91 m2, sve upisane u z.k.ul. P1, K.o. Tuliševica, u naravi ne predstavljaju javno dobro u općoj upotrebi već odvojene dijelove zemljišta između granice pomorskog dobra i okućnice stambenog objekta sagrađenog na gr.č. 515., K.o. Tuliševica.

Članak 2.

Zemljišne čestice, z.č. 305/6, dvorište od 18 m2 i 305/7, dvorište od 91 m2, sve upisane u z.k.ul.P1, K.o. Tuliševica, isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik tih nekretnina imenuje Općina Lovran.

Nalaže se zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda Opatija da, temeljem ove Odluke, izvrši upis prava vlasništva Općine Lovran na z.č. 305/6, dvorište od 18 m2 i 305/ 7, dvorište od 91 m2, sve upisane u z.k.ul. P1, K.o. Tuliševica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 011-01/07-01/06

Ur. broj: 2156/02-01-07-1

Lovran, 29. ožujka 2007.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=51415&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr