SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

Općina Mrkopalj

6.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Mrkopalj za 2007. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 56/06) članak 10. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Mrkopalj kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača.«

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-5

Mrkopalj, 27. ožujka 2007.

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=51315&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr