SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

20.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. donijelo je

I. IZMJENE PROJEKCIJE PRORAČUNA
GRADA OPATIJE ZA RAZDOBLJE 2008. - 2009.

Članak 1.

OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Petak,13.travnja2007. Stranica1151—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1152—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1153—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1154—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1155—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1156—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1157—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1158—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1159—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1160—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1161—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1162—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1163—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1164—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1165—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1166—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1167—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1168—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1169—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1170—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1171—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1172—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1173—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1174—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1175—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1176—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1177—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1178—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1179—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1180—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1181—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1182—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1183—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1184—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1185—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1186—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1187—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1188—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1189—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1190—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,13.travnja2007. Stranica1191—broj15

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

I. Izmjene Projekcije plana Proračuna Grada Opatija za 2007. do 2009. godine, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Optija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

I. izmjene Projekcije proračuna Grada Op  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=10006&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr