SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

15.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02 i 15/06) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima
neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2007. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand - 6,0 m2, a za kiosk - 12,0 m2.

Ovim Planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1. Izrada silueta, karikatura, tatu portreta i sl.:

- P = 2,0 m2

2. Prodaja s klupa: lavanda, cvijeće i sl.:

- P = 2,0 m2

3. Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, razglednica i sl.:

- P = 3,0 m2

4. Ostale pokretne naprave:

- P = 4,0 m2 odnosno po m2

5. Prodajni pult:

- P = 1,5 x 1,00 m

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 27. ožujka 2006. godine.

Klasa: 944-05/07-01/38

Ur. broj: 2213/01-01-07-3

Mali Lošinj, 28. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 

Plan rasporeda kioska i specijalnih napr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=10005&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr