SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

2.

Na osnovi točke 1. članka 14. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine, donosi

PLAN
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2007. godinu

Članak 1.

Planom nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za svaku istovrsnu robu, radove i usluge za koje su sredstva planirana u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodatnu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Nabva roba, radova i usluga male vrijednosti vrši se sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02).

Nabava roba radova i usluga vrijednosti do 20.000,00 kuna vrši se izravanim ugovaranjem.

Nabava roba, radova i usluga vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kuna vrši se javnim ili ograničenim prikupljanjem ponuda.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i ukoliko se u prethodnom postupku, javnom ili ograničenom prikupljanju ponuda, dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2007. godine pristupit će se nabavi roba i usluga, i to:

Red. br.

Opis nabave

Pozicija

Izmjena
kn

1.

Postava kanedelabra javne rasvjete - Šet. 25. travnja

121

27.000,00

2.

Građevinski radovi izrade
temelja kandelabra javne
rasvjete

121

53.000,00

3.

Elektro radovi priključenja stupova javne rasvjete
(kandelabri)

121

37.000,00

4.

Elektro radovi polaganja elek. voda javne rasvjete - Šet. 25. travnja

121

47.000,00

5.

Nabava brončanih kandelabra javne rasvjete

121

18.000,00

6.

Nabava i postava novih
armatura javne rasvjete

115

12.500,00

7.

Održavanje javne rasvjete

91

40.000,00

8.

Nabava cementa za radove održavanja nerazvrstanih cesta

112

10.000,00

9.

Nabava šljunka za radove
održavanja nerazvrstanih cesta

112

8.000,00

10.

Asfaltiranje nerazvrstanih
cesta

112

182.000,00

11.

Pometanje javnih površina

104

148.000,00

12.

Odvoz krupnog otpada

105

50.000,00

13.

Zbrinjavanje otpada

117

21.000,00

14.

Redovno održavanje zelenih površina

106

78.000,00

15.

Pojačano održavanje zelenih površina

107

17.000,00

16.

Nabava građevinskg matrijala za javne površine

118

3.000,00

17.

Postava zaštitne pješačke ograde

118

14.000,00

18.

Nabava sitnog inventara za javne površine

118

10.000,00

19.

Nabava opreme za javne
površine

118

10.000,00

20.

Potrošni materijal za javne
površine

118

8.000,00

21.

Održavanje opreme na javnim površinama

100

5.000,00

22.

Ličilački radovi

100

5.000,00

23.

Održavanje vodovodnih
instalacija

100

5.000,00

24.

Naknada za zakup zemljišta za parkiralište

100

3.500,00

25.

Čišćenje deponija krupnog
otpada

100

5.000,00

26.

Upravljanje preprekom ulaska u centar M. Drage

100

17.000,00

27.

Tjelesna zaštita na javnim
površinama

100

15.000,00

28.

Božićna ukrasna rasvjeta

100

12.000,00

29.

Planiranje postojeće šljunčane mase plaže

101

8.000,00

30.

Čišćenje plaža - zimsko, ljetno

101

35.000,00

31.

Voda plaža

101

38.000,00

32.

Pojačani odvoz otpada s plaža

101

14.000,00

33.

Potrošni materijal za plažu

101

8.000,00

34.

Održavanje WC-a i druge
opreme na plaži

101

9.000,00

35.

Obvezna dezinsekcija,
dezinfekcija i deratizacija

31

14.000,00

36.

Nadzor nad izvršenjem DDD

31

2.000,00

37.

Higijeničarska služba

30

11.000,00

38.

Održavanje poslovnih
prostora danih u zakup

111

50.000,00

39.

Vještačenja

73

10.000,00

40.

Nabava goriva za grijanje
općinske zgrade

53

12.500,00

41.

Održavanje kotlovnice
općinske zgrade

53

6.000,00

42.

Računovodstveno-
knjigovodstveni poslovi

72

58.000,00

43.

Police osiguranja

81

11.000,00

44.

Žbukanje fasade, održavanje općinske zgrade i prostorija

80

25.000,00

45.

Odvjetničke usluge - redovne

71

5.000,00

46.

Odvjetničke usluge - odluke Poglavarstva

1

50.000,00

47.

Grafičke i tiskarske usluge

75

5.000,00

48.

Uredski materijal

47

12.000,00

49.

Izrada police za arhiv

80

9.000,00

50.

Ličenje vijećnice

80

16.000,00

51.

Informatičke usluge

74

16.000,00

52.

Geodetsko-katastarske usluge

125

8.000,00

53.

Turistička ambulanta

14

16.500,00

54.

Sanacija Perila u
Mošćenicama

120

25.000,00

55.

Radovi uređenja lučice Brseč

122

33.000,00

56.

Građevinski radovi A. Slatina

123

97.000,00

 

57.

Vertikalana i horizontalna
signalizacija A. slatina

123

11.000,00

58.

Uređenje stepeništa Trg
slobode - pješački prolaz

123

12.000,00

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga čini Povjerenstvo za nabavu u postupku nabave vrijednosti veče od 20.000,00 kuna.

Članak 4.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave i evidencije sklopljenih ugovora o nabavi provodi Upravni odjel Općine.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/02

Ur. broj: 2156/03-07-1

M. Draga, 15. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51417&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr