SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA SKRAD
30

6.

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 03/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Skrad

Članak 1.

U članku 11. stavku 1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99), iznos »800,00« zamjenjuje se iznosom »1.000,00«, iznos »1.300,00« zamjenjuje se iznosom »1.500,00«, iznos »1.800,00« zamjenjuje se iznosom »2.000,00«, iznos »2.300,00« zamjenjuje se iznosom »2.500,00«, a iznos »500,00« zamjenjuje se iznosom »600,00«.

Članak 2.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Rođenjem djeteta, roditelji s prebivalištem na području Općine Skrad, stječu pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 1.750,00 kuna za drugo dijete, 2.000,00 kuna za treće dijete, a 2.250,00 kuna za četvrto, peto i svako daljnje dijete.«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/07-01/02

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 12. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51311&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr