SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
GRAD ČABAR
30

4.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 47. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 05/03) Gradsko poglavarstvo Grada Čabra, na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

Članak 1.

Za članove Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra koji će se održati 22. travnja 2007. godine, imenuju se:

1. Brankica Malnar - za predsjednika,

2. Zvonko Poje - za člana,

3. Miroslava Preuc - za članicu,

1. Ivana Lakota - za zamjenicu predsjednika,

2. Dinko Žagar - za zamjenika člana,

3. Kristina Mužević - za zamjenicu člana.

Članak 2.

Mandat članova Gradskog izbornog povjerenstva traje do okončanja izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica, raspisanih za 22. travnja 2007. godine.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/07-01/1

Ur. broj: 2108/01-07-2

Čabar, 16. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ČABRA

Gradonačelnik
Marijan Filipović, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51306&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr