SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

3.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Novi Vinodolski, kriterije temeljem kojih Poglavarstvo može odrediti drukčiji početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte, lokacije područja naselja gdje ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata te prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani « i »Barovi« mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata.

U vremenu od 01. svibnja do 01. listopada, u mjesecu prosincu, te petkom i subotom tijekom cijele godine ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka mogu raditi od 06,00 do 02,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze u izdvojenim ugostiteljsko-turističkim zonama izvan naselja mogu poslovati od 00,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima , mogu raditi od 21,00 do 06,00 sati.

Članak 3.

Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. stavak 2., 3. i 4. ove Odluke u slijedećim slučajevima:

- ukoliko je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela utvrđeno da je ugostiteljski objekt remetio javni red i mir,

- ukoliko iz podnijete prijave nadležnog inspektora ili policijske postaje proizlazi da se ugostiteljski objekt ne pridržava propisanog radnog vremena.

Članak 4.

Na zahtjev vlasnika ugostiteljskog objekta Gradsko poglavarstvo može za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« rješenjem odrediti drukčije radno vrijeme od radnog vremena iz članka 2. ove Odluke u slučaju organiziranja prigodnih proslava (doček Nove godine, za dane blagdana ili neradnih dana, maturalna zabava, održavanje maškara, vjenčanja, sportske igre, proslave i manifestacije koje u turističke svrhe organizira Turistička zajednica, Grad Novi Vinodolski, Centar za kulturu i sl., održavanje sajmova i sl.).

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi od 10,00 do 24,00 sata.

U vremenu od 01. svibnja do 01. listopada, u mjesecu prosincu i petkom i subotom tijekom cijele godine posluju u vremenu od 10,00 do 02,00 sata.

U slučaju organiziranja prigodnih proslava i manifestacija koje u turističke svrhe organiziraju Turistička zajednica, Grad Novi Vinodolski, Centar za kulturu i sl., kao i održavanja sajmova, sportskih igara, održavanja maškara, Gradsko poglavarstvo može na zahtjev vlasnika objekta jednostavnih usluga odrediti rješenjem drukčije radno vrijeme od radnog vremena iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru , na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti:

- u izdvojenim ugostiteljsko-turističkim zonama,

- na plažama,

- na lokacijama određenim Planom rasporeda odnosno lokacija kojeg donosi Gradsko poglavarstvo,

- na lokacijama određenim Planom upravljanja pomorskim dobrom.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se radi ne radi o održavanju manifestacija, prigodnih priredbi i sl.

Vanjski izgled ugostiteljskih objekta iz stavka 1. ovog članka propisat će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 7.

Za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno- umjetničkih i sličnih manifestacija na određenim prostorima se dozvoljava organizirano kampiranje izvan kampova.

Gradsko poglavarstvo će posebnom odlukom odrediti prostore za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati i vrijeme trajanja takvog kampiranja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 22/02).

Klasa: 335-02/07-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-07-3

Novi Vinodolski, 12. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr