SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
30

29.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine broj 58/93 i 33/05), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini (»Narodne novine« broj 142/06) i članka 17. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 02, 20/05 i 27/05), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 13. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2007. godine.

Članak 2.

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

- Pilotski klub »Krila Kvarnera,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Drenova« (u daljnjem tekstu: DVD »Drenova«),

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Sušak - Rijeka« (u daljnjem tekstu: DVD »Sušak«),

- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara,

- Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Rijeka,

- Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 3.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub »Krila Kvarnera«, DVD »Drenova« i DVD »Sušak«, organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

- 14,00 - 20,00 sati, radnim danom,

- 10,00 - 20,00 sati, nedjeljom i u dane blagdana.

Pored operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 93), dežurstvo se organizira i u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav - Direkciji za komunalno redarstvo u vremenu od:

- 00,00 - 24,00 sata.

Dojava se obavlja pozivom na broj telefona: 08005100.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/27-68

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 13. ožujka 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51000&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr