SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

2.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 6. Poslovnika Gradskog poglavarstva (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 13/02) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski donosi dana 31. siječnja 2007. godine sljedeću

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 01/02, 10/03, 24/03, 34/03 i 38/06) u članku 10. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Sredstva za posebne programe i ostvarenje navedenih prava umirovljenika,«

Članak 2.

U poglavlju IV. Prava iz Socijalne skrbi članak 33. točka 11. mijenjaju se i glase:

»11. SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME I OSTVARENJE NAVEDENIH PRAVA UMIROVLJENIKA

Članak 33.

Svi umirovljenici sa područja Grada Novi Vinodolski, korisnici mirovine bez obzira na osnovu primanja mirovine mogu ostvariti pravo na jednokratne isplate (pravo na božićnicu, pravo na uskršnjicu i sl.), ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu.

Dodatne uvjete i kriterije za ostvarenje prava kao i iznos jednokratne isplate iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Gradsko poglavarstvo.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/06-01/10

Ur. broj: 2107/02-03-07-3

Novi Vinodolski, 1. veljače 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr