SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA VRBNIK
30

5.

Na osnovi stavka 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proć. tekst, 82/04 i 110/04 ) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/ 05) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2007. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2007. godini na podrueju Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2007. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1. Koncepcija vodoopskrbe otoka Krka

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

2. Izgradnja vodovoda Risika i Garica

PLANIRANI RASHODI: 1.550.000,00 kuna

3. Izdradnja vodovodne mreže Ul. Ljupoljica - Ul. Frana Volarića

PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

4. Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Vrbnik

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

5. Izgradnja Poslovne zone Zabrdi

PLANIRANI RASHODI: 1.000.000,00 kuna

6. Uređenje Ulice Iseljenički put

PLANIRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

8. Izgradnja - proširenje ceste Ul. Braće Trinajstić - Kostrij

PLANIRANI RASHODI: 350.000,00 kuna

9. Izgradnja cesta objekat POS-a

PLANIRANI RASHODI: 1.800.000,00 kuna

10. Sanacija luke Vrbnik

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

11. Sanacija lukobrana Risika

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00kuna

12. Odvodnja Vrbničkog polja

PLANIRANI RASHODI: 175.000,00 kuna

13. Izgradnja mrtvačnice

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

14. Uređenje škole Garica

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

15. Vodovodna i kanal. mreža Bočina - Rajska ul.

PLANIRANI RASHODI: 218.000,00 kuna

16. Uređenje zgrade Općine

PLANIRANI RASHODI: 7.500.000,00 kuna

17. Sanacija i konzervacija gradskih zidina

PLANIRANI RASHODI: 150.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog Programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/06-01/08

Ur. broj: 2142-07-03-06-1

Vrbnik, 12. prosinca 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Pavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51516&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr