SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

3.

Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26 /01, 14/02, 8/05 i 4/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01), u članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, komunalna naknada za prostore za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi do 10,00 kuna, i garaže do 15,00 kuna plaća se:

- s dospijećem do 30. lipnja tekuće godine za razdoblje siječanj - prosinac tekuće godine,

za garaže za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi više od 15,00 kuna do 40,00 kuna, plaća se:

- s dospijećem do 31. svibnja tekuće godine za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine,

- s dospijećem do 30. studenog tekuće godine za razdoblje srpanj - prosinac tekuće godine,

za ostale prostore za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi više od 10,00 kuna do 50,00 kuna:

- s dospijećem 28. veljače tekuće godine za razdoblje siječanj - ožujak tekuće godine,

- s dospijećem 31. svibnja tekuće godine za razdoblje travanj - lipanj tekuće godine,

- s dospijećem 31. kolovoza tekuće godine za razdoblje srpanj - rujan tekuće godine,

- s dospijećem 30. studenog tekuće godine za razdoblje listopad - prosinac tekuće godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/1

Ur. broj: 2156/02-01-07-1

Lovran, 1. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51415&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr