SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD DELNICE
30

8.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) u 2007. godini.

Članak 2.

Ukupni iznos sredstava namijenjen financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u 2007. godini, planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna.

Članak 3.

Političkim strankama sredstva se raspoređuju uvažavanjem slijedećih načela:

a) svaka politička stranka ima pravo na naknadu razmjerno broju članova u Gradskom vijeću,

b) za svakog člana Gradskog vijeća pod zastupljenog spola političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća na dan konstituiranja Gradskog vijeća.

Politička stranka zadržava pravo na naknadu bez obzira na promjene u sastavu Gradskog vijeća do kojih dođe u tijeku trajanja mandata.

Članak 5.

Političkoj se stranci u tijeku trajanja mandata naknada može povećati odnosno smanjiti kada dođe do promjene broja članova Gradskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Gradskom vijeću.

Članak 6.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se, bez sredstava za članove pod zastupljenog spola u visini od 6.488,89 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuju se za rad političkoj stranci u Gradskom vijeću razmjerno broju njenih članova.

Sastav Gradskog vijeća je sljedeći:

Naziv stranke i
skraćeni naziv

Ukupan broj
članova

Ukupan broj žena

Ukupan broj
muškaraca

PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ
PGS-Goranska stranka

10

3

7

SOCIJADEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
SDP

2

1

1

HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
HDZ

2

0

2

HRVATSKA STRANKA PRAVA
HSP

1

0

1

UKUPNO

15

4

11

Prema sastavu Gradskog vijeća, pod zastupljeni spol su žene.

Na temelju članka 2., članka 3. točke b. te prethodnog stavka ovog članka ove Odluke, za svakog izabranog člana Gradskog vijeća pod zastupljenog spola, političkim strankama pripada pravo na naknadu u visini od 666,66 kuna.

Članak 7.

Sredstva iz prethodnog članka ove Odluke raspoređuju se za rad političkoj stranci u Gradskom vijeću kako slijedi:

Naziv stranke i skraćeni
naziv

Ukupna
sredstva prema broju članova
Gradskog
vijeća

Ukupna
sredstva prema broju pod
zastupljenog spola

SVEUKUPNA SREDSTVA

PRIMORSKO- GORANSKI SAVEZ
PGS-Goranska stranka

64.888,90 kn

1.999,98 kn

66.888,88 kn

SOCIJADEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
SDP

12.977,78 kn

666,66 kn

13.644,44 kn

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
HDZ

12.977,78 kn

0 kn

12.977,78 kn

HRVATSKA STRANKA PRAVA
HSP

6.488,89 kn

0 kn

6.488,89 kn

SVEUKUPNO

97.333,35

2.666,64

99.999,99 kn

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom doznačit će upravno tijelo Grada Delnica nadležno za proračun i financije na žiroračun ogranka političke stranke koja je zastupljena u Gradskom vijeću Grada Delnica, tromjesečno u jednakim izno

sima i to u pravilu najkasnije do isteka tekućeg tromjesječja za koji se iznos isplaćuje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/07-01/03

Ur. broj: 2112-01-07-02

Delnice, 30. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr